O nas

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK MOSTY s. c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś jest firmą działająca od czerwca 1992r. Do dnia 31.04.2001r. firma działała pod nazwą BPK MOSTY s. c. Sławomir Biegański i S-ka. Zmiana nazwy nastąpiła zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo Działalności Gospodarczej  (Dz. U. nr 101 poz.1178 i z 2000r. nr 86, poz. 958 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym  (Dz. U. nr 121, poz.770 z późn. zm.). Od dnia 01.05.2001r. firma działała pod nazwą Biuro Projektowo – Konsultingowe BPK MOSTY s.c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś, Roman Höffner.

Od dnia 01.08.2008r. spółkę tworzą Sławomir Biegański i Jerzy Broś, projektanci branży mostowej o wieloletnim doświadczeniu w pracy zawodowej na terenie kraju i na kontraktach zagranicznych.  Pan Roman Höffner nadal bardzo ściśle współpracuje ze spółką, już jako samodzielny przedsiębiorca.

Firma jest kontynuatorem – znanej w polskim środowisku mostowym i wśród Inwestorów - Pracowni Mostowej Biura Projektów Kolejowych we Wrocławiu. Firma zatrudnia 13 pracowników, dodatkowo, w zależności od potrzeb od 5 do 15 inżynierów na podstwie umowy o dzieło.   Współpracujemy również z innymi biurami projektowymi, jako naszymi podwykonawcami przy realizacji zadań projektowych.

Gwarancją wysokiej, jakości i nowoczesności rozwiązań projektowych jest doświadczony i kompetentny zespół projektowy, współczesne  technologie projektowania oparte na nowoczesnych programach komputerowych.

 

 

 
Projektowanie inwestycji budownictwa inżynierskiego w pełnym zakresie, poczynając od studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji programowo-przestrzennych poprzez projekty budowlane i wykonawcze kończąc na materiałach przetargowych.

Ekspertyzy i opinie. Ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich wraz z badaniami materiałowymi, analiza ich nośności i określenie wymaganego zakresu i sposobu ich modernizacji.

Wykonywanie operatów wodno prawnych.

Projektowanie modernizacji istniejących obiektów inżynierskich poprzedzone oceną stanu technicznego.

Dokumentacje warsztatowe konstrukcji stalowych.

Wykonywanie  nietypowych rozwiązań konstrukcji inżynierskich.

Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego.


Profil działalności naszej firmy obejmuje głównie projektowanie mostów, wiaduktów, estakad, podziemnych przejść dla pieszych, kładek dla pieszych, przepustów, murów oporowych, przejść ekologicznych dla zwierząt. Wykonujemy zarówno projekty w obszarze infrastruktury drogowej jak i kolejowej.

 


 

 

 


 

PARTNERZY

   
     
Nasza firma w okresie swojej działalności wykonała szereg projektów dla następujących Inwestorów:

• Wrocławskie Inwestycje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (dawniej Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu)

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (dawniej Zarząd Dróg i Komunikacji)

Urząd Miasta Leszna

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu

• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

PKP PLK S.A. Zakład Mostowy w Jeleniej Górze

PKP PLK S.A. Zakład Mostowy w Oleśnicy


Realizowaliśmy projekty dla takich firm wykonawczych jak:      

SKANSKA S.A.

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

AARSLEFF


Współpracujemy przy realizacji projektów z takimi firmami jak:

SYSTRA S.A. Oddział w Polsce

BIPROGEO-PROJEKT

• 
DB International GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce

HYDROPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o.

 

 


 

 

 

 


 

WŁADZE FIRMY

 

SIEDZIBA FIRMY

     

Zarząd firmy:

Sławomir Biegański – Prezes, współwłaściciel

Jerzy Broś –Wiceprezes, współwłaściciel

 

Siedziba firmy mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Wiwulskiego 12 we Wrocławiu, gdzie zajmujemy całe III piętro o powierzchni 275m2, zapewniając naszym pracownikom komfortowe warunki do projektowania.