Projektowanie obiektów inżynieryjnych na linii E59 prowadzone było przy założeniu utrzymania ciągłości ruchu pociągów na sąsiednim torze podczas budowy. Taki typ przebudowy generuje wiele problemów z którymi muszą zmierzyć się wykonawcy robót oraz projektanci wykonujacy projekty technologiczne. Poniżej kilka rozwiązań projektowych, które umożliwiają wykonywanie obiektów inżynieryjnych w tak szczególnych warunkach.

 

KM 17+727 (MOST NAD RZEKĄ MIENIĄ):

Most w stanie istniejącym to sklepienie ceglane o rozpiętości 5,0m. Obiekt jest przebudowywany na ramę żelbetową o świetle poziomym 7,0m, posadowioną na żelbetowych palach wielkośrednicowych.

Podstawowym problemem przy sporządzaniu projektu technologicznego okazało się odpowiednie rozplanowanie w czasie wbicia ścian szczelnych, montażu konstrukcji odciążającej, wykonania robót ziemnych i rozbiórkowych oraz wykonania docelowego obiektu. Do utrzymania ciągłości ruchu kolejowego użyto konstrukcji odciążającej długości 20,0m wbudowanej istniejący tor przy którkotrwałej, nocnej przerwie w ruchu kolejowym. Kolejnym etapem było wbicie ścian szczelnych zabezpieczających istniejący tor oraz zabezpieczających wykop przed napływem wody gruntowej. Następnie wykonane zostaną pale oraz konstrukcja samej ramy.

W kolejnej fazie robót torowych (gdy ruch kolejowy będzie odbywał się po nowo wykonanym torze nr2) wykonana zostanie pozostała część ramy.

 

 - widok z góry na konstrukcję odciążającą oraz układ ścian szczelnych

 

 - przekrój w osi toru nr1 przes istniejące sklepienie oraz projektowaną ramę na palach

 

- rozbiórka istniejącego sklepienia

 

- rozbiórka istniejącego sklepienia

 

KM 3+528 (wiadkkt nad ul. robotniczą we wrocławiu):

Przebudowa wiaduktu nad ul. Robotniczą polega na remoncie istniejących przęseł zespolonych, przebudowę podpór oraz wymianę dwóch skrajnych przęseł, które ograniczają światło poziome ul. Robotniczej. W pierwszym etapie zaprojektowano podniesienie istniejących przęseł tak, aby uzyskać dostep do podpór. Następnie wbite zostały ściany szczelne za przyczółkami, których celem było zabezpieczenie sąsiednich torów, na których odbywał się ruch kolejowy. W kolejnej fazie robót torowych rozebrana zostanie część przyczółka nr1 oraz wymienione zostaną przęsła o dł. 12,5m na nowe o dł.18,57m. Projekt technologiczny musiał być ściśle sharmonizowany z  organizacją ruchu pod obiektem (należało uwzglednić czasowe zamkniecia ul. Robotniczej, torowiska tramwajowego).


- widok z góry na układ podpór tymczasowych i ścian szczelnych

 

- podpora tymczasowa

 

- przebudowa przyczółka nr1 oraz wymiana przęseł

 

IMG_4895

- podpory tymczasowe dla przęseł nr1, nr2

IMG_4911
- podpory tymczasowe dla przęsła nr2